Kategori: Eğitim Serisi
Fiyatı: 20 tl
ISBN: 978-975-2498-29-7
Yıl: 2017
Bağlantı: Bağlantı

İnceleme

Sanatla eğitimin önem ve etkililiği yaratıcılık ve yaratıcı beyin açısından incelenirken, dizgesel bakımdan bir kolaylık olmak üzere, alandaki belli başlı iki anlayış olan sanat yoluyla eğitim ve sanat için eğitim kavramları üzerinde yoğunlaşılmıştır. Her iki yaklaşımla ilgili olarak sanat eğitimi kuramlarının Batı dünyasında değişik dönemlerdeki gereksinimlere ve kimi ideolojilere göre izlediği yollar üzerinde durulmuş; çağdaş disiplinlerarası kültürel ve sanatsal eğitsel projeler örneklerle anlatılırken, disiplinlerarası ve disiplinler geçişli sanat eğitimi tartışılmıştır. En başta sanat bilimi olmak üzere, sanatlar eğitbilimi, sanat yoluyla öğrenme, sanatsal okur-yazarlık gibi kavramlar açıklanmıştır.

Kitabın Academia.edu üzerindeki önizlemesine ulaşmak için buraya tıklayın.