Kategori: Eğitim Serisi
Sayfa Sayısı: 160
Fiyatı: 10

İnceleme

Literatür bilgileri ışığında sosyal hizmet perspektifinden intihar davranışına yaklaşımı konu olan bu çalışmada, intihar olgusu psiko-sosyal boyutları ile genel olarak değerlendirilmekte, soyal hizmetin intihar çalışmalarındakı konumu, rol ve fonksiyonları ile müdahale noktaları üzerinde durulmaktadır.