Kategori: Eğitim Serisi
Fiyatı: Baskısı Bitti, İlginize Teşekkür Ederiz. E-Kitap Formatına Bağlantıdan Ulaşabilirsiniz.
Bağlantı: Bağlantı

İnceleme

İmge'nin sözcükten öteye geçtiği ve hayatın içerisinde var olduğu durumları inceleyen bir deneme…


Yazınsal İletişim ve Halkla İlişkiler, kavramlar üzerinde oluşturulan bir çalışma. İletişim bilimleri, halkla ilişkiler ve edebiyat biliminin bir araya geldiğinde oluşturduğu ritmi inceleyen bir eser. Sözcüklerden hareketle, soyut durumlardan; somut eylemlere ilerleyen bir yol haritası. Çünkü ne söylediğiniz değil: neyi nasıl söylediğinizdir önemli olan!


Halkla İlişkiler uygulamalarına farklı bir soluk, farklı bir bakış açısı getiren kitap, halkla ilişkiler sürecini, bir imge olarak zihinde oluştuğu süreçten başlayarak ele alıyor. Metin çözümlemelerine bağlı araştırma yöntemleri, örnekleriyle ve hedef kitle bazlı olarak ele alınıyor. Çünkü bir seslenme olan halkla ilişkilerde asıl amaç, doğru kişilere, doğru zamanda, doğru kanal üzerinden seslenebilmeyi gerektirir.

Özelliği ön planda olan halkla ilişkiler ve edebiyat kapsamında, bu iki disiplinin bir araya gelişlerini, iletişim bilimlerin içerisinde belki de en doğru aşağıdaki söz vermektedir bize:

“Ne söylediğiniz değil; neyi nasıl söylediğiniz önemli olan!”