Kategori: Alternatif Eğitim Dergisi
Düzenleyen: Kemal İnal
Sayfa Sayısı: 240
Fiyatı: 20 TL
Yıl: 2016
Bağlantı: Bağlantı

İnceleme

Alternatif Eğitim Dergisi “Alternatif Demokratik Okul” tartışmalarını Türkiye kamuoyuna taşıyor.

Daha mutlu, refah içinde ve daha özgür bireylerden oluşan bir topluma doğru yol alırken, geçmişten bugüne ve bugünden geleceğe köprü kurarken “eleştiri” ve “umut”un alanı olarak eğitim kuşkusuz özgürleştirici olmak durumundadır. Özgürleştirici eğitimin iki ayağı bulunur: Bunlardan ilki, öğrencilerin içinde yaşadıkları dünyanın, gerçekte her şey değişirken“değişmez’ olduğu düşüncesine karşı çıkmasını ve okuldakiler de dâhil olmak üzere “sömürücü, tahakkümcü, baskıcı” inanç, norm, değerler ve pratikleri sorgulamasını sağlayan “eleştirel bilinç”in geliştirilmesidir. İkincisi ise insanın çok yönlü olarak bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi yoluyla “yaratıcı” ve “özgürleştirici” toplumsallığının özendirilmesi ve insanın özneleşmesinin ve özgürleşmesinin önünde yükselen ırkçı, cinsiyetçi, türcü ve homofobik her türlü ayrımcı duvarın aşılmasıdır.

 

İçindekiler

 

Türkiye’de Okuma Kültürü. Bir ‘Kitapçı’nın Gözlemleri

Bülent Ateş         11         

‘Benim Üniversitelerim’in İki Kahramanı:

Hakkâri’de bir kütüphaneci, Ankara’da bir öğretim üyesi

Mete Akoğuz      19

 

Etkili Yurttaşlık Eğitimleri Üzerine 

Celâl İnal             38

 

Tarihsel ve Toplumsal Açıdan Eğitim Ritüelleri

Filiz Meşeci Giorgetti       43

 

Eğitim İle Sınanmak ve Öğretmen Akademisi

Kemal İnal           57

 

Öğretmen Yetiştirmede Neoliberal Politikalar ve

Öğretmen Adaylarının İşsizlik kaygısı: Türkiye ve KKTC Örneği 

Hasan Özder       83

 

Devrimci Eleştirel Eğitim Girişimi Çıkış Bildirgesi 

Devrimci Eleştirel Eğitim Girişimi 99

 

Bilimsel Alanda Radikal Değişim: Kamu Yararından Şirket Çıkarına

Kemal İnal           119

 

Okulu Yeniden Yapılandırmak

Hüseyin Özkan   139

 

How to Run a Meeting

Jerry Mintz          147

 

 “Eğitim kuşkusuz özgürleştirici olmalıdır” 

Nejla Kurul          155

 

Demokratik Okullar ve Sınıf Düzeyinde Demokratik Eğitim Ortamı

Eylem Korkmaz 178

 

İmam-Hatip Okullarının Akademik Başarısı-Eleştirel Bir Değerlendirme

Aladdin Dinçer   200

 

Birlikte Yaşama Eğitimi

Zvi Bekerman     217

 

 “Katılımcı, yatay ilişkilere dayalı bir okul kültürü oluşturmalıyız”

Eylem Korkmaz 224

 

Demokratik Okullar

Uzay Basaoğul   231

 

Dergimizin academia.edu üzerindeki önizlemesine ulaşmak için buraya tıklayın.