Sanat Serisi

N

Kapak Nağmelerin Öyküleri

Nağmelerin Öyküleri

Metin Atamer dördüncü kitabında Türk Sanat Musikisi dünyasına ve onun çok az bilinen şarkı