Kategori: Yeşil Politika Serisi
Sayfa Sayısı: 224
Fiyatı: 20 tl
ISBN: 978-975-2498-21-1
Yıl: 2017
Bağlantı: Bağlantı

İnceleme

Yeşil Ekonomi derlemesi, Türkiye’de alanında yayımlanan ilk kitaplardan biri olma özelliğini taşıyor. Kitabın ana ekseni, yeşil ekonomi ve yeşil yeni düzenin teorik ve tarihsel açıklamalarını somut politika önerilerine verilen örneklerle birleştirmektir. Ahmet Atıl Aşıcı’nın Yeşil Ekonomi ve Yeşil Yeni Düzen üzerine iki yazısı, konuya yeşil bir iktisatçının bakış açısından girişi niteliği taşıyor. Yeşil düşünce alanında önde gelen düşünürlerden biri sayılan Fransız iktisatçı Alain Lipietz’in makalesi ise konuyu daha tarihsel bir plana oturtarak hem yeşil ekonomi yaklaşımının zorunluluğunu, hem de uygulama zorluklarını anlatıyor.


Derlemeyi tamamlayan diğer yazılar Avrupa Yeşilleri’nin çeşitli atölye çalışmaları sonucunda ürettiği politika belgeleri. Yeşil Yeni Düzen’in ekolojik, istihdama dair ve sosyal boyutlarına dair bu yazılar, Avrupa Birliği ölçeğinde geliştirilen somut, uygulanabilir ve reformcu politik önerilerin içerdiği olanakları göstermesi açısından önemli. Ekonomi politikalarının sadece olanı yorumlamaktan ve tarihsel bir reddiyeden ibaret olmaması, mevcut duruma dair radikal reformist değişiklik önerilerinin uygulanabilir reçeteler ve yasal düzenlemeler haline getirilerek ortaya konması gerekiyor. Bu nedenle Aşıcı ve Lipietz’in yazılarını düşünce, Avrupa Yeşilleri’nin önerilerini ise politika üretimi için ön açıcı belgeler olarak değerlendirebiliriz.

Kitabın Academia.edu üzerindeki önizlemesine ulaşmak için buraya tıklayın.