Yazarlar

H

Kapak
Lisans öğrenimini Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Tekstil Mühendisliği
Kapak yok
1990 yılında Northumbria Üniversitesi’nde Endüstri İçin Tasarım Bölümünü bitirmiş, ayn
Kapak
Post Karbon Enstitüsü’nün kıdemli üyelerinden olan ve dünyanın önde gelen fosil yakıt kar
Kapak yok
Kapak
Toby Hemenway permakültür üzerine Kuzey Amerika'da yazılmış ilk kapsamlı eser olan Permakült
Kapak yok