Yazarlar

P

Kapak
1983 yılında Kütahya’da doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Kütahya’da tamamladı. 2005 yılın
Kapak yok