Yazarlar

Günnur Ertong Attar

Günnur Ertong Attar

1980 Ankara doğumlu olup 1998 yılında Tarsus Amerikan Koleji’nden mezun olan Dr. Ertong Attar, Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü lisans programını 2003 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü yüksek lisans programını ise 2005 yılında tamamlamıştır. Doktora derecesini ise 2011 yılında, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden “Sağlık Sisteminde Hekim - Hasta İlişkisi ve Güven Unsuru” adlı teziyle almıştır. 2007- 2012 yıllarında Sağlık Bakanlığı’nda farklı birimlerde, 2012-2016 yıllarında ise TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Enstitüsü bünyesinde kamuya yönelik farklı projelerde çalışmıştır.

2016 yılı Haziran ayında Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’ne yardımcı doçent olarak atanmıştır. 2013 yılından bu yana Sosyoloji Derneği yönetim kurulu üyesidir. Avrupa (ESA) ve Dünya Sosyoloji Derneği’ne de üyeliği bulunmaktadır. 2012-2014 yıllarında Uluslararası Sosyoloji Derneği (ISA) Global Dialogue Dergisi Türkçe Editörlüğü yapmıştır. Halen Sosyoloji Derneği’nin yayınladığı Sosyoloji Araştırmaları Dergisi yayın kurulunda yer almaktadır ve halk sosyolojisi amaçlı yayınlanan Yurt ve Dünya Dergisi’nin editör yardımcılığı görevini yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası makaleleri, bildirileri ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Araştırma alanları, sağlık sosyolojisi, güven, şiddet, teknoloji ve sosyal değişme ilişkisi üzerine odaklanmaktadır.


Aynı yazarın diğer eserleri

Kapak  Uygulamalı İlişkisel Sosyoloji

Uygulamalı İlişkisel Sosyoloji

Yıl: 2016
Klasik ve çağdaş sosyolojide sosyo-kültürel süreçleri anlamada sosyal ilişkiler konusu ayrı