Yazarlar

Zafer Uzun

Zafer Uzun

1985, Ordu doğumludur. 2006 yılın Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programından mezun olan yazar, 2015 yılında “Suç ve Değer İlişkisi: Suça Sürüklenmiş Çocuklar” adlı tez ile Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Anabilim dalından yüksek lisans derecesi almıştır. Yazarın öne çıkan çalışmaları arasında; “Asker Sosyoloji (2016)” Nobel Akademik Yayınları kitap çeviri editörlüğü, “Askeri Etik ve Askeri Yüksek Öğretim Kurumlarında Etik Eğitim Modellerinin Karşılaştırtılması (2015)” EJER2015 Bildiriler Kitabı tam metin bildirisi ve “Sosyoekonomik Statü ve Sosyal Değerler İlişkisine Yönelik Bir İnceleme (2012)” Savunma Bilimleri Dergisi makalesi yer almaktadır.

Kültür sosyolojisi, örgüt ve kurumlar sosyolojisi ve ilişkisel sosyoloji konularında çalışmalar yapan yazar halen Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktora yapmaktadır.


Aynı yazarın diğer eserleri

Kapak  Uygulamalı İlişkisel Sosyoloji

Uygulamalı İlişkisel Sosyoloji

Yıl: 2016
Klasik ve çağdaş sosyolojide sosyo-kültürel süreçleri anlamada sosyal ilişkiler konusu ayrı