Yazarlar

Nazar Bal

Nazar Bal

1987 Van doğumludur. 2009 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji bölümünde lisansını tamamlamıştır. 2010 yılında Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamış ve 2012 yılında geçici görevlendirme ile Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji anabilim dalına atanmıştır. Aynı anabilim dalında 2014 yılında hazırladığı "Tüp Bebek Konusuna Sosyolojik Bir Bakış: Temellendirilmiş Kuram Çalışması" başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldıktan sonra  yine aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji anabilim dalında doktora programına başlamıştır.

Şu an Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Sosyoloji Bölümünde Araştırma Görevlisi olup doktora eğitimine devam etmektedir. Yazarın ilgi alanları arasında sağlık sosyolojisi, aile sosyolojisi, kültür sosyolojisi, nitel araştırma yöntemleri gibi konular yer almaktadır. 


Aynı yazarın diğer eserleri

Kapak  Uygulamalı İlişkisel Sosyoloji

Uygulamalı İlişkisel Sosyoloji

Yıl: 2016
Klasik ve çağdaş sosyolojide sosyo-kültürel süreçleri anlamada sosyal ilişkiler konusu ayrı