Yazarlar

Feray Artar

Feray  Artar

1981 Ankara doğumlu olan yazar Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olmuştur.  Aynı üniversitenin Sosyoloji Anabilim Dalı’nda “Tarihi Kent Dokusunun Toplumsal Dönüşümü: Ankara Kalesi Örneği” isimli tezi ile yüksek lisans derecesini almış olup halen doktora eğitimini sürdürmektedir. Sosyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Artar, kent sosyolojisi, kent yönetimi ve siyasal katılım, sosyal araştırma, eleştirel pedagoji,  Suriyeli mülteciler konularında çalışmaktadır.


Aynı yazarın diğer eserleri

Kapak  Uygulamalı İlişkisel Sosyoloji

Uygulamalı İlişkisel Sosyoloji

Yıl: 2016
Klasik ve çağdaş sosyolojide sosyo-kültürel süreçleri anlamada sosyal ilişkiler konusu ayrı