Yazarlar

Hasan Münüsoğlu

Hasan  Münüsoğlu

1982 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Halkbilim Bölümü’nden lisans, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nden yüksek lisans derecelerini aldı. Doktora tez araştırması için Panteion Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bölümü’nde bulundu. Halen Halkbilim Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve aynı bölümde “Kültürel Bellek Bağlamında İmrozlu Kimliği Üzerine Etnografik Bir İncleme” başlıklı doktora araştırmasına devam etmektedir. Kültürel bellek, kültürel kimlik, siyasal antropoloji, Türkiye’de antropoloji ve folklor tarihi ilgi alanlarıdır.


Aynı yazarın diğer eserleri

Kapak  Uygulamalı İlişkisel Sosyoloji

Uygulamalı İlişkisel Sosyoloji

Yıl: 2016
Klasik ve çağdaş sosyolojide sosyo-kültürel süreçleri anlamada sosyal ilişkiler konusu ayrı