Yazarlar

Zuhal Yonca Odabaş

Zuhal Yonca  Odabaş

Ankara Üniversitesi DTCF Sosyoloji Bölümü’nden 2000 yılında lisans derecesini alan Zuhal Yonca Odabaş,  ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimi almış ve 2004 yılında mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı doktora programını ise 2009 yılında tamamlamıştır.

“Türkiye’de Akademik Sosyolojinin Statüsü ve Problemleri” konulu yüksek lisans ve “Sürdürülebilir Afet Yönetimi ve Kadın: Ankara Su Kesintileri Örneği”  başlıklı doktora tezi hazırlayan Odabaş’ın sosyolojik ilgi alanları arasında Afet Sosyolojisi, Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi, Sosyal Sorunlar, Eğitim Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet, Risk Toplumu, Çocukluk ve Gençlik sosyolojisi ön sıralarda yer almaktadır. Afet ve  afet riski yönetimi konularında ulusal ve uluslararası dergilerde makalelere ek olarak çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda bildiri sunan Odabaş,  afet başta olmak üzere diğer sosyal sorunların çözümünde tabandan hareketli politikaların etkililiğini arttırmanın önemini dile getirmektedir.


Aynı yazarın diğer eserleri

Kapak  Uygulamalı İlişkisel Sosyoloji

Uygulamalı İlişkisel Sosyoloji

Yıl: 2016
Klasik ve çağdaş sosyolojide sosyo-kültürel süreçleri anlamada sosyal ilişkiler konusu ayrı