Yazarlar

Zeynep Tekin Babuç

Zeynep Tekin  Babuç

Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden 2003 yılında mezun olmuştur.  Yüksek Lisans öğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Psikolojisi Anabilim Dalı’nda yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır.  Doktora öğrenimini Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı’nda sürdürmekte olan yazar, Türkiye’de çocuk adalet sistemi, göç ve mültecilik, annelik ve ebeveynlik, sağlık sosyolojisi konularında çalışmalarını devam ettirmektedir.


Aynı yazarın diğer eserleri

Kapak  Uygulamalı İlişkisel Sosyoloji

Uygulamalı İlişkisel Sosyoloji

Yıl: 2016
Klasik ve çağdaş sosyolojide sosyo-kültürel süreçleri anlamada sosyal ilişkiler konusu ayrı