Yazarlar

Alev Akbal

Alev Akbal

1980, Ankara. 2003 yılında “Doğal Afet Sonrasında Toplumsal Yaşamdaki Değişim ve İyileşme: 17 Ağustos Doğu Marmara Depremi Örneğinde Bir Sosyolojik Değerlendirme” başlıklı teziyle lisans ve 2010 yılında “Sağlık Alanında Risk ve Korku Kültürünün Sosyolojik Analizi: Domuz Gribi Örneği” başlıklı teziyle yüksek lisans derecelerini Ankara Üniversitesi’nden aldı. Çalışma yaşamına 2009 yılında Genelkurmay Başkanlığı’nda sosyolog olarak başlamıştır. 2013 yılından itibaren TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığı’nda Hasta iletişim Birim Sorumlusu olarak çalışma yaşamına devam etmektedir.

Yeni Toplumsal Travmalar: Günümüz Türkiye’sinde Öyküleşen Mağduriyetler, Sosyal Hayat ve Çatışma: Farklı Alan Panoramaları, Madalyonun İki Yüzü: Hastalık ve Sağlık, Özne Hayatı Konuşunca başlıklı kitaplarda bölüm yazmıştır. Yazar afet sosyolojisi, kültürel sosyoloji ve afet sosyolojisi konularında çalışmalar yapmaktadır. Halen Ankara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktora yapmakta olan yazar, Sosyoloji Derneği üyesidir.  


Aynı yazarın diğer eserleri

Kapak  Uygulamalı İlişkisel Sosyoloji

Uygulamalı İlişkisel Sosyoloji

Yıl: 2016
Klasik ve çağdaş sosyolojide sosyo-kültürel süreçleri anlamada sosyal ilişkiler konusu ayrı