Yazarlar

Yücel Çağlar

Yücel Çağlar

1970 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’ni bitirmiştir. 1970-1976 döneminde Orman Genel Müdürlüğü, 1976-2007 döneminde de Milli Prodüktivite Merkezi’nde orman işletmeciliği, ormancılık ekono­misi, çevre yönetimi ve verimlilik yönetimi alanlarında araştırmacılık, eğitmenlik yapmıştır. 1986 yılında Türkiye Ormancılar Derneği tarafın­dan “Yılın Ormancısı” seçilmiştir. İzleyen yıllarda ise Milliyet gazetesinin “Deneme” dalında “Abdi İpekçi Barış Ödülü”nü, Türkiye Ziraatçılar Der­neği’nin “Özel Ödülü”nü, TEMA’nın “Hizmet Ödülü”nü, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’nın “Çevre Toplum Başarı Ödülü”nü, en son olarak da Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nün “Çevre Hizmet Ödülü”nü almıştır. Kitap olarak yayımlan­mış araştırmalarının kimileri aşağıda örneklenmiştir.

Başlıca Yayınları

• Türkiye’de Orman İşçiliği ve Sorunları (MPM, 1979)

• Türkiye’de Ormancılık Politikası-Dün (Kendi Yayını, 1979)

• Türkiye’de Orman Köylüleri ve Kalkındırılmasına Yönelik Etkinlikler (MPM, 1986)

• Türkiye’de Köy, Köylülük ve Köy Kalkınması Sorunu (Türkiye Ziraatçılar Derneği, 1986)

• Devlet Orman İşletmeciliği ve Özelleştirme (Çevre ve Ormancılık Der­gisi, 1988)

• Baltalar Kafamızda (Kendi Yayını, 1998)

• Meşeler Artık Gövermeli (Kendi Yayını, 1999)

• Anadolu Yeşillemesi (Kendi Yayını, 2000)

•  Biz Gideriz Ormana (Kendi Yayını, 2000)

• Türkiye’de Verimlilik, Kalkınma ve Çevre Etkileşimi (MPM, 2001)

• Ağaçtan Ağaca Anadolu Yeşillemesi (Bilim ve Gelecek, 2010)

• Çevreleme: Çevre Üzerine Sessiz Tartışmalar (İmge Kitabevi Yayınları, 2011)

• İkibecileştirebildiklerimizden misiniz? (TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, 2012)

• Türkiye Ormancılık Tarihi (ODTÜ Yayıncılık, 2012)

• Hukuksal Kıskaçtaki Ormanlar ve Ormancılık (Türkiye Barolar Birliği, 2014)

   • Gönüllü Emeğin Gönüllüsü: Yücel Çağlar (Kalkınma Atölyesi, 2014)


Aynı yazarın diğer eserleri

Kapak Ormanların Gümbürtüsü

Ormanların Gümbürtüsü

Yıl: 2016
Ben       : Ooooo; merhaba! O      &n