Yazarlar

Münevver Eryalçın

Münevver Eryalçın

1989 yılında Ankara’da doğdu. Lisans eğitimini 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde tamamladı. 2015 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans derecesini aldı ve doktora eğitimine devam etmektedir. Yüksek lisans tezinde denetimli serbestlik sistemindeki çocuk ve gençlerin sosyal destek algısını inceleyen Eryalçın, yüksek lisans ve doktora öğrenimi boyunca çocuk adalet sistemi ve denetimli serbestlik alanında çeşitli araştırmalarda yer almıştır. Arş. Gör. Münevver Eryalçın Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde görevine devam etmekte; çocuk adalet sistemi, adli sosyal hizmet, denetimli serbestlik sistemi, kadın refahı ve göç konularında akademik çalışmalarını sürdürmektedir.


Aynı yazarın diğer eserleri

Kapak Suça Sürüklenen Çocuk ve Gençler

Suça Sürüklenen Çocuk ve Gençler

Yıl: 2016
Suç, çocuk/genç suçluluğu ile suça sürüklenen çocuk kavramları, suç kuramları, çocuk su