Yazarlar

Tercan Yıldırım

Tercan Yıldırım

1978 yılında Hollanda’da doğdu. İlk ve ortaokulu Kırşehir’de, liseyi Ankara’da tamamladı. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden mezun oldu. 2007 yılında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı’ndan mezun oldu. 2014 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde doktora eğitimin tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli kademelerinde öğretmenlik ve idarecilik yapan Tercan Yıldırım halen, Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.


Aynı yazarın diğer eserleri

Kapak Tarih Ders Kitaplarında Kimlik Söylemi

Tarih Ders Kitaplarında Kimlik Söylemi

Yıl: 2016
    Modern dönemde eğitimin yaygın-laşması ve kitlesel boyutlara ulaşması