Yazarlar

Ivan Illich

Ivan Illich

Ivan Illich, 1926'da Dalmaçyalı Hırvat Katolik bir babanın ve Avustuya Yahudisi bir annenin oğlu olarak Viyana'da doğdu. Fransızca, İtalyanca ve Almanca ana dilleriydi. Önce Viyana'da, sonra 1941'de Nazi işgali üzerine Viyana'dan ayrılmak zorunda kalınca gittiği Floransa ve Roma'da, din adamlığı eğitimi gördü, doğa bilimleri, tarih, felsefe ve ilahiyat okudu. Doktorasını 1951'de Salzburg Üniversitesi'nde Toynbee üzerine yaptığı "Tarihsel Bilginin Doğası Üzerine Bir Araştırma" teziyle verdi. Ivan Illich 90'lı yıllarda yakalandığı ve tıp kurumunun uyguladığı herhangi bir tedaviyi kabul etmediği kanser hastalığı nedeniyle 2 Aralık 2002'de Bremen'de ölmüştür. Kitapları: Celebration of Awareness: A Call for Institutional Revolution (1970), Okulsuz Toplum (Deschooling Society) (1971), Şenlikli Toplum (Tools for Conviviality) (1973), Enerji ve Eşitlik (Energy and Equity) (1974), Sağlığın Gaspı (Limits to Medicine - Medical Nemesis: The Expropriation of Health) (1976), İşsizlik Hakkı (The Right to Useful Unemployement and Its Professional Enemies) (1978), Tüketim Köleliği (Toward a History of Needs) (1978), Gölge İş (Shadow Work) (1981), Gender (1982), H2O ve Unutuşun Suları (H2O and the Water of Forgetfulness: Reflections on the Historiciy of "Stuff") (1985), ABC: The Alphabetization of the Popular Mind (Barry Sanders ile birlikte) (1988), In the Mirror of the Past: Lectures and Addresses 1978-1990 (1992), In the Vineyard of the Text: A Commentary to Hugh's Didascalion (1993).

David Cayley ile söyleşerek yazdığı kitaplar: Ivan Illich in Conversation (1992), The Rivers North of the Future: The Testament of Ivan Illich (2005)

Bir bölümünü yazdığı ortak kitaplar: The Church, Change, and Development (1970), After Deschooling, What? (1973), Profesyonellerin İktidarı (Disabling Professions) (1977), Spiritual Care of Puerto Rican Migrants (1981), Schule ins Museum (1984), Was macht den Menschen krank? (1991), The Development Dictionary (1992), The Post-Development Reader (1997), The Challenges of Ivan Illich: A Collective Reflection (2002).

Yayınlanmamış makaleler ve notlar: Ivan Illich'in kitaplarının yanı sıra CIDOC bünyesinde yayınlanan, bir kısmı İspanyolca olan ve başka kitaplarına girmiş yazıları ile, çeşitli dergilerde çıkan makaleleri, 1990'larda yazdığı, hiçbir kitabına girmemiş yazıları ve seminer notları vardır. Seminer notlarından biri olan The Wisdom of Leopold Kohr (1996), E. F. Schumacher Society tarafından basılmıştır.


Aynı yazarın diğer eserleri

Kapak Us Atölyesi 24

Us Atölyesi 24

Yıl: 2017
Dünyanın gündemi her geçen gün felsefe üzerine düşünmeye, konuşmaya imkân vermeyen bir al
Kapak İşsizlik Hakkı

İşsizlik Hakkı

Yıl: 2011
Ekolojiye saldırılar sürdükçe, saldırıya karşı direnişler de sürecek ve biz yazmaya, söy
Kapak H2O ve Unutmanın Suları

H2O ve Unutmanın Suları

Yıl: 2007
Bu küçük kitap, Ivan Illich'in bütün yaşamına ve yazılarına yayılan izleğin zarif bir öz
Kapak Gölge İş

Gölge İş

Bir tarihçi olarak tamamen yeni olma iddiası taşıyan her şeye şüpheyle yaklaşırım. Bir fik
Kapak ABC Aklın Modernleşmesi

ABC Aklın Modernleşmesi

ABC Aklın Modernleşmesi, metin üzerine bir kitaptır. Metnin dönüşümü, alfabenin ortaya çı