Yazarlar

Seval Yinilmez Akagündüz

Seval Yinilmez Akagündüz

1985 Ankara doğumlu olan Seval Yinilmez Akagündüz, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü’nü 2007 yılında dereceyle bitirdi. 2009 yılında “Osmanlıların Modernleşme Sürecinde Yeni Bilim Anlayışının Etkisi: Doğa Felsefesi mi, Fizik mi?” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı.  2010-2016 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Felsefesi Anabilim dalında, “Türkiye’de Ahlak Eğitimi Üzerine Bir İnceleme” başlıklı teziyle doktor oldu. 2017 yılında Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Felsefe Tarihi Anabilim Dalına Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. Halen aynı üniversitede görevine devam etmektedir. 
Ahlakın bireyin yaşantısının, değerlerinin, tutum ve davranışlarının ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünen Seval Yinilmez Akagündüz, eğitim-öğretim adına yapılan çalışmaların temelinde ahlak eğitiminin olması gerektiğini düşünmektedir. Bu düzlemde ahlak eğitimi başta olmak üzere, eğitim felsefesi ve bilim felsefesi alanlarında çeşitli çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca Hüseyin Gazi Topdemir ile birlikte hazırladığı ve 2. Baskısı 2013 yılında yapılan Dünyayı Döndüren Adam: Galileo adlı bir kitap çalışması da mevcuttur.


Aynı yazarın diğer eserleri

Kapak Ahlaklı Yurttaş

Ahlaklı Yurttaş

Yıl: 2017
Cumhuriyet’in ve demokrasinin ideallerine dayanarak XX. yüzyılın başlarından itibaren yeniden