Yazarlar

Umur Gürsoy

Umur Gürsoy

Umur Gürsoy, Bursa-İnegöllü ve İngilizce öğretmeni bir babanın ve ev kadını bir annenin ilk çocuğu olarak 21.01.1954 tarihinde Eskişehir’de doğmuştur. Kayseri (Erciyes) Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi’ni 1979 yılında bitirdi. Bursa (şimdiki Uludağ) Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda Rahmi Dirican ve arkadaşlarından aldığı uzmanlık eğitimi sonrasında 1984 yılında halk sağlığı uzmanı oldu. 1999-2005 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak ve Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında çeşitli görevlerde çalıştı. Halen Hatay/Dörtyol Toplum Sağlığı Merkezi’nde çalışmaktadır. Halk sağlığı ve onun ileri uzmanlık alanı olan çevre sağlığı konularında bilimsel makaleleri ile çeşitli yerel gazete ve meslek odası bültenlerinde ve çoğu Ağaçkakan, Buğday ve Bilim ve Gelecek Dergilerinde yayımlanmış enerjinin toplumsal maliyetleri, zararlı ışınlar ve radyasyon, risk analizi, risk iletişimi ve algılanması, vejetaryen beslenme, ekolojik olarak sürdürülebilir yaşam ile bilim ve meslek ahlâkı konularında halklaştırılmış (popüler) bilim yazıları ve “Dikensiz Gül Temiz Enerji” ve “Enerji’de Toplumsal Maliyet ve Temiz ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları” isimli iki telif ve “Çernobil Kazasının Sağlık Sonuçları” isimli bir çeviri kitabı vardır. Bütün yazı ve denemelerini http://umurgursoyla.blogcu.com/ adresli bir blogta yayınlamaktadır. Başta Nükleer Tehlikeye Karşı Barışve Çevre İçin Hekimler Derneği(NÜSED) olmak üzere birden fazla derneğin kurucusu ve üyesidir. Adana-Osmaniye Tabip Odası’nın ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)’nın üyesidir.


Aynı yazarın diğer eserleri

Kapak Çernobil Halk Mahkemesi

Çernobil Halk Mahkemesi

26 yıl önce, düşman, 26 Nisan 1986 Cuma gece yarısından sonra Ukrayna’nın Kiev kentindeki 3