Yazarlar

Akif Pamuk

Akif Pamuk

1983 yılında Kütahya’da doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Kütahya’da tamamladı. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Tarih Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 2007 yılında“Vatandaş Yetiştirme Aracı Olarak Tarih Öğretimi: Trabzon-Tunceli Örneği” başlıklı teziyle aynı üniversitede uzman ünvanını aldı. 2013 yılında “Bireysel ve Kolektif Kimliklerin İnşasında Tarih Algısının Rolü” başlıklı teziyle doktor oldu. Farklı kimliklerle etkileşimin önemli olduğunu ve yatay toplumu oluşturmak için somut örneklerin üretilmesi gerektiği fikirlerinden hareketle sivil toplum alanında ekoloji hareketiyle ve felsefeyle aktif olarak ilgilenen Akif Pamuk, 2004 yılından itibaren Us Atölyesi Felsefe Grubu üyesi, 2009 yılından itibaren Yeryüzü Derneği kurucusu ve gönüllüsüdür.

Bireyin yaşantısının ve hayata karşı duruşunun fikirlerinden bağımsız olmadığını düşünen Akif Pamuk, sosyal bilimlerin sosyal gerçekliği anlamak için yapıldığını düşünmektedir. Bu bağlamda tarih yazımı, tarih öğretimi, kimlik, vatandaşlık ve postmodernizm konularıyla ilgili çeşitli makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Ayrıca Yeni İnsan Yayınevi’nde tarih ve eğitimle ilgili çeşitli kitapların editörlüğünü yapmıştır.

Yayına hazırladığı Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet kitabı ve Savaşın ve Göçün Çocukları: Geçmişin Sesinden Arnavutköy isimli sözlü tarih çalışması bulunan Akif Pamuk halen Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.


Aynı yazarın diğer eserleri

Kapak Kimlik ve Tarih

Kimlik ve Tarih

Kimliğin İnşasında Tarihin Kullanımı

Yazan Akif Pamuk
Yıl: 2017
Kimlik, bilinçdışında etkinliğini her an sürdüren, sosyal gerçekliğimizi, biz farkında olm
Kapak Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet

Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet

Yazan Akif Pamuk
Hürriyet, eşitlik ve kardeşlik taleplerini haykırmak bugün sıradan bir olay gibi görünse de,