Yazarlar

Veli Duyan

Veli Duyan

1965 yılında Antalya’da doğdu. Lisans eğitimini 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu’nda tamamladı. 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans derecesini ve 1997 yılında da doktora derecesini aldı. 1998 yılında yardımcı doçent, 2002 yılında doçent ve 2008 yılında profesör olan Duyan’ın Tıbbi Sosyal Hizmet, Gruplarla Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmeti Tanımak ve Anlamak, Prefabrik Konutlarda Depremzede Olmak, Sosyal Hizmet, İntihar ve intiharı Önleme, İntihar ve İntihar Girişimi, Dünü, Bugünü, Yarınıyla İnsanı Anlamak gibi kitaplarının yanı sıra gerek ulusal gerekse uluslararası alanda sağlığın psiko-sosyal boyutu, cinsellik ve cinsel tutumlar ile sokak çocukları, görme engelliler ve HIV/AIDS’le yaşayan bireylere yönelik çok sayıda çalışması bulunmaktadır. 

Prof. Dr. Veli Duyan Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve sosyal hizmet müdahalesi, sağlığın psiko-sosyal boyutu, HIV/AIDS, özürlülük, çocuk ve gençlik refahı, cinsellik ve cinselliğe yönelik tutumlar ve aile danışmanlığı konularında akademik çalışmalarını sürdürmektedir.


Aynı yazarın diğer eserleri

Kapak Engelli Ailesinde Şiddet

Engelli Ailesinde Şiddet

Yıl: 2017
Kadına yönelik şiddetin nedenlerine bakıldığında; stres, depresyon, düşük gelire sahip olm
Kapak Suça Sürüklenen Çocuk ve Gençler

Suça Sürüklenen Çocuk ve Gençler

Yıl: 2016
Suç, çocuk/genç suçluluğu ile suça sürüklenen çocuk kavramları, suç kuramları, çocuk su
Kapak İntihar ve İntihar Girişimi

İntihar ve İntihar Girişimi

Yıl: 2014
İntihar; sadece bireysel kayıplarla sınırlı kalmaz; uyandırdığı şiddetli duygularla (öfke
Kapak İntihar ve İntiharı Önleme

İntihar ve İntiharı Önleme

Literatür bilgileri ışığında sosyal hizmet perspektifinden intihar davranışına yaklaşımı
Kapak Madde Bağımlılığı ve Aile

Madde Bağımlılığı ve Aile

Madde bağımlılığı özellikle ergenler ve gençler arasında her geçen gün yaygınlaşıyor.