Yazarlar

Mustafa Aksoy

Mustafa Aksoy

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaşayan “Torin~Torini~Torun” cemaatinin bir üyesi olarak 1959’da Çukurova’nın önemli iskân merkezlerinden biri olan Kadirli’de dünyaya geldi.
1982 yılında Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümünde lisans öğrenimine başladı. Birinci sınıfın ikinci yarıyılında, girdiği bölümün adı YÖK kanunu ile değiştirildiğinden, 1986 yılında yeni adıyla Sosyoloji Bölümünden mezun oldu.
1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde sunduğu “Safahat’taki Bazı Kavramların Sosyolojik Tahlili” adlı teziyle yüksek lisans öğrenimini, 1995 yılında aynı enstitüde hazırladığı “Kültür Sosyolojisi Açısından Elazığ ve Ağrı Köylerinde Aileye, Evliliğe ve Sosyal Hayata İlişkin Gelenekler” adlı teziyle de doktorasını tamamladı.
Uzmanlık alanı uygulamalı sosyoloji ve kültür sosyolojisi olan Aksoy, saha araştırmalarına aşırı ilgisinden dolayı çalışmalarında, sosyolojinin en zahmetli alanlarından biri olan uygulamalı sosyoloji konuları üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu nedenle kendi imkânlarıyla1990 yılından beri çeşitli ülkelerde ve bölgelerde saha çalışmaları yapmış olup, bu çalışmalarına devam etmektedir.

Yayımlanmış Kitapları:
1. Kültür Sosyolojisi Açısından Doğu Anadolu, İstanbul 1996.(Bu kitabın ikinci baskısı Doğu Anadolu Kültürü Üzerine Bir İnceleme (adıyla yayınlanmıştır), İstanbul 2007.)
2. Kültür Sosyolojisi Açısından Nevruz Kavramı, İstanbul 1996.
3. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan Terör Nedeniyle Göç Eden Ailelerin Sorunları (Z. Avşar ile birlikte), Ankara 1998.
4. Sosyal Bilimler ve Sosyoloji, İstanbul 2000.
5. Mehmet Eröz Armağanı (Osman Yorulmaz ile birlikte), İstanbul 2011.
6. Avşar Kültür Coğrafyası ve Halk Kültürü (Y. Kalafat ve Adnan M. Kaya ile ortak), Ankara 2012.
7.Aksoy’un diğer çalışmaları, makaleleri ve elinizdeki kitapla ilgili daha fazla görsel malzeme için bakınız: www.mustafaaksoy.com


Aynı yazarın diğer eserleri

Kapak Yöntem Üzerine

Yöntem Üzerine

Türkiye'de sosyal bilimler; devlet, özel şirketler, hatta üniversiteler marifetiyle fen bilimler
Kapak Doğu Anadolu Kültürü Üzerine Bir İnceleme

Doğu Anadolu Kültürü Üzerine Bir İnceleme

1995 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsünde sosyoloji doktora tezi olarak