Yazarlar

Raşide Gövebakan

Raşide Gövebakan

1971 yılında Gaziantep’de doğdu. 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümü lisans programından mezun oldu. 2015 yılında Ankara Üniversitesi Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans programını bitirdi. Yaratıcı Drama Aile, Çocuk- Ergen ve Öğretmen Eğitimleri, Akran Arabuluculuğu, Kişilerarası Etkili İletişim Yolları, Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi, Çocuklarda Uyum ve Davranış Bozuklukları, Aile Eğitim Programı (0-18 Yaş / AEP- MEB Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü) Formatörlük Eğitimleri, Madde Bağımlılığı, Motivasyonel Görüşme Teknikleri, Riskli Çocuklara Yaklaşım, Bağımlılıkla Mücadele, Koruma ve Önleme Çalışmaları, Bağımlılığın Psiko-sosyal Boyutu vb. eğitimleri veren Gövebakan, ayrıca Bir Adım At (Ergenlik- Şiddet- Risk Grup Eğitimleri) (Keçiören Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Psiko-Sosyal Okul Projesi (MEB ve UNICEF), Seçilmiş Okullarda Tütün Bağımlılığıyla Mücadele (Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümü), Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Eğitici Eğitimi (Başbakanlık Kadının Statüsü Gn. Md.), Building Strong School Family Community Relationships/ Lifelong Learning Programme (Okul-Toplum-Aile İşbirliğini Güçlendirme) (Keçiören Rehberlik ve Araştırma Merkezi) projelerinde görev almıştır. Ankara’da yaşayan Raşide Gövebakan evli ve iki çocuk annesidir. 


Aynı yazarın diğer eserleri

Kapak Madde Bağımlılığı ve Aile

Madde Bağımlılığı ve Aile

Madde bağımlılığı özellikle ergenler ve gençler arasında her geçen gün yaygınlaşıyor.