Yazarlar

Kevin Huw Hilton

1990 yılında Northumbria Üniversitesi’nde Endüstri İçin Tasarım Bölümünü bitirmiş, aynı yıl Endüstriyel tasarım merkezinin ortak kuruculuğunu yapmıştır.Aynı Üniversitede doktora eğitimini tamamlayan Hilton, “Kişisel Yenileşim Kapasitesini Etkileyen Faktörler” üzerine çalışmıştır. Bu bağlamda dönüşümsel deneyimleri tasarlayarak, birey ve grupların tasarımlar ve dönüşümsel etkinlikler yoluyla “Ah-ha” anlarını değerlendirmektedir. 

Tasarım proje topluluklarını bilgilendirmek için 3d modelleme ve animasyon tasarımı yanısıra, tıbbi araç ve cihazların tasarımı konusunda da deneyimlidir. Yakın zamanda, tasarım ve iletişim modelleri, süreçleri ve pratikleri aracılığı ile insanların şeyleri nasıl gördüğü, düşündüğü ve yaptığına yönelik içgörülerini geliştirme üzerine odaklanmıştır. Aynı zamanda Suça Karşı Tasarım; Toplumsal Cinsiyet Okuryazarlığı; ve Ekolojik Dirençlilik konularında yayınlar üretmektedir.


Aynı yazarın diğer eserleri

Kapak Sürdürülebilir Moda

Sürdürülebilir Moda

Sürdürülebilir moda okurlarını dişil bir dünyaya davet ediyor. Üstelik yerel zanaata, çevre