Yazarlar

Uwe Hoering


Aynı yazarın diğer eserleri

Kapak Gıda Bağımsızlığı

Gıda Bağımsızlığı

Yıl: 2016
Gıda ticarileşmesi artık gıda güvenliği tehdit ediyor. Özellikle ithalatı başlı başına