Yazarlar

Alex Rosen

Alex Rosen

Dr. Alex Rosen

IPPNW (Nükleer Savaşın Önlenmesi İçin Uluslararası Hekimler Birliği) Almanya seksiyonu başkan yardımcısı Dr. Alex Rosen 2013 yılından beri IPPNW Almanya seksiyonun yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısıdır. Düsseldorf, Valenciave Havanna'da tıp eğitimi aldı. 2013'den beri Berlin'de çocuk sağlığıve hastalıkları uzman hekimi olarak çalışmaktadır. Alex Rosen 2001 yılında IPPNW'ye üye oldu. Avrupa tıp öğrencileri grubu sözcülüğü görevinde bulundu. Uluslararası IPPNW'li öğrencilerin web sayfası sorumluluğu ve 2004-2008 yılları arasında, 2 yıl başkan ve 2 yıl başkan yardımcısı olarak yönetim kurulu üyeliği yaptı. Birçok IPPNW projesinde görev aldı. Bunlar arasında özellikle Hibakusha Worlwide projesi ve bu çerçevede hazırladığı yakında Türkiye’de sergilenecek olan sergiyi de belirtmek gerekir. Çernobil ve Fukuşima'nın sağlığa etkileri konusunda çok sayıda makalesi vardır. IPPNW'deki görevlerinin dışında mültecilere yardım eden STAY Derneği ve mültecilere tıbbi yardım veren Medi-Netz Düsseldorf'da bir dönem yöneticilik yapmıştır. Almanya çapındaki mültecilere tıbbi yardım hareketinde de görevler almıştır.


Aynı yazarın diğer eserleri

Kapak Nükleer Felaketlerle Yaşamak

Nükleer Felaketlerle Yaşamak

Çernobil ve Fukuşima’nın Sağlık Üzerine Etkileri

Yıl: 2016
Nükleer santral kazaları tüm gezegeni tehdit ediyor. Gelişmiş geçinen Rusya’sından, Japon-y