Yayınevimizin yeni kampanya setlerinden birisi Yeni Yeşil Düzenden Degrowth’a Yeşil Ekonomi Seti.

Yeşil Ekonomi Seti’nde hepimize farklı bakış açıları katan üç başlık yer alıyor. Editörlüğünü Ahmet Atıl Aşıcı ve  Ümit Şahin’in yaptığı Yeşil Ekonomi, Philip Bartlett Smith ve Manfred Max-Neef’in Ekonominin Gerşek Yüzü: “güç ve açgözlülükten şefkat ve ortak paydaya”  Darren Zhang, Flipo Fabrice, Giorgos Kallis, Jeroen Van Den Bergh, Raoul Weiler ve Roefie Hueting’in metinlerinden oluşan Yeşil Ekonomi; Küçülmek Güzeldir kitabı.

Yeşil Ekonomi, Türkiye’de alanında yayımlanan ilk kitaplardan biri olma özelliğini taşıyor. Kitabın ana ekseni, yeşil ekonomi ve yeşil yeni düzenin teorik ve tarihsel açıklamalarını somut politika önerilerine verilen örneklerle birleştirmektir. Ahmet Atıl Aşıcı’nın Yeşil Ekonomi ve Yeşil Yeni Düzen üzerine iki yazısı, konuya yeşil bir iktisatçının bakış açısından girişi niteliği taşıyor. Yeşil düşünce alanında önde gelen düşünürlerden biri sayılan Fransız iktisatçı Alain Lipietz’in makalesi ise konuyu daha tarihsel bir plana oturtarak hem yeşil ekonomi yaklaşımının zorunluluğunu, hem de uygulama zorluklarını anlatıyor.

Ekonominin Gerçek Yüzü, bir fizikçi ile bir ekonomist arasındaki uzun süreli diyaloğun ürünüdür.

Onları, 21. yüzyılın başında ekonomi düşüncesinin eleştirel bir analizini yapmaya iten şey; adil bir dünya vizyonlarıydı. Adil bir dünyada, herkesin onurlu bir şekilde, korkusuzca ve insanlığın evrensel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli araçlara sahip olarak yaşaması için, insanların hepsinin birbirine adil davranması gerekir. Ülkeler arasındaki ve bir ülkedeki farklı toplumsal kesimler arasındaki adalet seviyesi büyük farklılıklar gösterebilmektedir. Karşımızda karmaşık ve çok boyutlu bir resim bulunmaktadır. Ancak resmin odağında toplumun yapısı ile adalet ölçütü arasındaki basit bir ilişki yer almaktadır. Bir toplumun ne kadar adil olduğunu, ekonomik ve mâli gücün dağılımı belirler. Bu güç ne kadar yoğunlaşmışsa o toplumdaki adalet o kadar azdır. Bu temel ilişki özellikle denetimsiz piyasayı yücelten neoliberal ekonominin ekonomik paradigması ile ilgilidir.

Denetimsiz (sözde ‘serbest’) piyasanın daima ekonomik gücün yoğunlaşmasına, yani adaletsizliğe yol açtığı göz önüne alındığında, ideale daha yakın, daha iyi bir toplum inşa etmek için piyasa paradigmasına eleştirel gözle bakılmalı ve bunun yerine daha insancıl bir alternatif konup konamayacağı sorgulanmalıdır. Bu kitabın esas amacı da budur ve adil bir dünya vizyonunu paylaşanların bundan faydalanacağını umuyoruz. Böyle bir dünyayı yaratmanın kolay olacağını söyleyemeyiz. Her zaman olduğu gibi günümüzde de birçokları adalete hayatını adamış olsa da, insanlığın kaderi hakkında söz sahibi olanlar, yani ekonomik ve mâli güce sahip olanlar arasında adil bir dünya arzusu pek de yaygın değildir.

Yeşil Ekonomi; Küçülmek Güzeldir,  degrowth (küçülme) kavramını Türkçe literatüre katıyor. Daha fazla ekonomik büyümenin gerekli olduğu söylemi, yaşam kalitesinde sürekli bir iyileştirme beklentisinde olan insanlarda ‘büyüme gerekli’ mesajlarının içselleştirilmesine neden oluyor. Bu mesaj, toplumsal, ekonomik, siyasal ve çevresel ilerlemenin ana etkeninin ekonomik büyüme olduğunu ileri sürüyor. Büyümenin zenginlik yarattığı ve toplumsal iyileştirme için gerekli araçları sağladığı varsayılıyor. Bu nedenle siyaset, hedeflerine sürekli büyümeyi ve kalkınmayı oturtuyor. En önemli icraatın olası en yüksek hızla büyümek olduğu amacı yinelenip duruyor.

Kalkınmak ve büyümek sağ ya da sol siyaset için, adeta bir din gibi. Sadece bu hedefe varmak için izlenecek yol, daha doğrusu feda edilecek olgularda anlaşamıyorlar.Zenginlik ile refah, yarışmacı toplum ile dayanışmacı toplum, hükmetmekle gezegen ile uyum içinde yaşamak gibi hayati tartışmalar gündemimize ne zaman girecek? Bugün küçülmek, büyümemek gibi ekonomik kavramlar, büyümek/kalkınmak ikilisinden çok daha hayati konular. Küçülmek Güzeldir, Türkiye’de bu tartışmaların ivme kazanması arzusuyla hazırlandı.

İyi okumalar.

Yeşil Ekonomi Seti