Halen yaşamaya devam ettiğimiz pandemi, var olan tüm eşitsizlikleri daha net bir biçimde gözler önüne sererken, yaşadığımız ekonomik sistemin sorunlarını bir bir yüzümüze vurmaya devam ediyor. Sadece büyümeyi hedefleyen politikaların toplum refahını ve sürdürülebilir yaşamı sağlamakta ne kadar yetersiz olduğunu tüm dünya acı bir şekilde deneyimlerken, dayanışmanın ve paylaşmanın önemini bir kez daha kavramamız gerektiğine inanıyoruz.

Tüm dünya “artık yeni bir normalimiz var ve buna alışmamız lazım” derken, sadece maske ve sosyal mesafeyi kastetmiyor. Ekonomide de yeni bir normale, büyümeyi değil sosyal refahı ve doğayı önceliklendiren politikalara ihtiyacımız olduğu gerekçesi ile “yeşil düzen”i daha çok konuşuyor.

2007’den beri, yeşil ekonomi üzerine yayımlar ile Türkiye’de tartışmaya açmaya çalıştığımız ekonomik dönüşüme dair kavramlardan biri de “büyümek gerekli” konusuydu. Küçülmek Güzeldir kitabımız ile “büyüme” kavramının bir mit, bir dogmatik tek yol gibi önümüze sunulduğunu, aslında farklı bir yol olduğunu, uluslararası uzmanların yazıları ile Türkiye’de tartışmaya açmıştık.

Pandemi sonrasında yeni normali konuşurken, ülkemizde var olan ekonomi tartışmalarına katkı sunması için “Küçülmek Güzeldir” kitabımızı ücretsiz olarak okuyucularımızla paylaşıyoruz.

Yeşil Ekonomi; Küçülmek Güzeldir başlıklı kitabımızı çevrimçi yayınlamamıza izin veren kitabımızın editörü Devin Bahçeci’ye ve çevirmenimiz Serin Erengezgin’e ayrıca teşekkür ederiz.

2021 yılında daha sürdürülebilir bir dünya dileğiyle, iyi okumalar.

5 Ocak 2021 tarihine kadar burayı tıklayarak indirebilirsiniz.