Ahmet Soysal
AhmetSoysal
1983’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1983-88 yılları arasında o zamanlar Hakkari iline bağlı olan Beytüşşebap ilçesinde zorunlu hizmetini ve İstanbul’da askerliğini tamamladı. 1988’de İzmir Bergama Göçbeyli Sağlık Ocağına atandı. Bu yıllarda ülkemizde yükselen çevre mücadelelerine ilgi duydu ve Aliağa’da termik santral girişimlerine ve Bergama’da altın madenine karşı yürütülen mücadelelere katıldı. 1989’da İzmir Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü oldu. 1995-97 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi yüksek lisansı yaptı. 1997’de ise yine Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında “halk sağlığı” doktorasına başladı. Doktora eğitimi sırasında çevre sağlığı konuları üzerinde çalışmaya yöneldi ve daha önce bir aktivist olarak ilgilendiği çevre sorunları ve insan sağlığı üzerine etkileri üzerine bilimsel boyutta çalışmaya başladı. 2002 yılında halk sağlığı doktora eğitimini tamamladıktan sonra aynı bölümde öğretim üyeliği yapmaya başladı. Bu dönemde çok sayıda ulusal ve uluslararası halk sağlığı kongrelerine katıldı. Bu kongrelerde özellikle küresel iklim değişikliği, hava kirliliği, katı atıklar, su kaynakları ve kirliliği ile sağlık etkileri konusunda panel konuşmaları yapmanın yanı sıra çok sayıda, ülkemizdeki çevre ve çevre sağlığı sorunları ile ilgili bildiriler sundu. Büyük bölümü çevre sağlığı alanında olmak üzere 2004’ten bu yana 29 adet önemli bilimsel veri tabanlarına kayıtlı uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış makalesi var. Halk Sağlığı Uzmanları Derneğinin (HASUDER) 2012 ve 2014 yıllarında yayınladığı “Türkiye Sağlık Raporunun” çevre sağlığı bölümünün editörlüklerini yaptı. Deniz Korkut ile birlikte yazdığı ‘“Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar” başlıklı kitabı 2013’de yine HASUDER tarafından yayımlandı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından 2018’de yayınlanan ‘Birinci Basamakta Aşı Rehberinde’ bölüm yazarlığı, 2005’te yayınlanan “Irak’ta Savaş ve Sağlık” başlıklı kitapta “birinci ve ikinci körfez savaşları ve çevre” bölümünü yazdı. İnternet medyasının gelişimiyle, özellikle 2012’den sonra güncel yazılar yazmaya başladı. Evli ve bir çocuk babası olan Ahmet Soysal halen Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) Halk Sağlığı Kolu yürütme kurulu üyeliğini ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneğinin (HASUDER) Çevre Sağlığı Çalışma Kolunun yürütücülüğünü ve İzmir Tabip Odası Çevre Komisyonunun başkanlığını sürdürüyor. Ayrıca on yılı aşkın bir süredir yayımlanan Yeşil Gazete ve yedi yıldan bu yana yayınlanan günlük internet yayını Alakarga’da düzenli olarak güncel çevre yazıları yazıyor.

Kitapları:

Bir Ekolojistin Not Defteri

3 AL 2 ÖDE!
Sepet0
Sepette Ürün Yok
Alışverişe Devam Et
0