Erdem Ceylan
MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi Bilim Dalı’nda doktor öğretim üyesi. MSÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü mezunu olan Ceylan, yüksek lisans eğitimini “Modern Mimaride Megastrüktürler: Megastrüktürlerin Oluşumu, Gelişimi ve Dönüşümü”, doktora eğitimini ise “Modern Bir Mimari Temsil ve Performans Aracı ya da Mimarlıkta Diyagram” adlı tezleriyle tamamladı. Çalışmaları mimari tasarım kuram ve yöntemleri, mimari temsil ve araçları, beden ve mekân ilişkisi, modern anıt ve anıtsallık, ölüm ve mekân bağıntısı, Deleuze düşüncesi ve mimarlık ilişkisi konularına yoğunlaştı. Mimari metin çevirisi bir diğer ilgi alanıdır.

Kitapları:

Mekânsallık: Sanat Üretiminde Eşzamanlılık Durumu

İndirim!
0
    0
    Sepetiniz
    Sepetiniz Boş