Gülşen Özaydın
Mimarlık eğitimini İTÜ, lisansüstü çalışmalarını MSGSÜ Şehircilik Bölümü Kentsel Tasarım alanında yaptı. Aynı bölümde 1985 yılından beri öğretim üyesi olarak çalışmakta olup, 2013-2018 yılları arasında iki dönem bölüm başkanlığı görevini sürdürdü. 2003 -2008 dönemi İstanbul 3 No’lu Koruma Bölge Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı, 2009 -2015’de MSGSÜ AKSAM Anadolu Kültürü ve Sanatı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü yaptı. Bu esnada çok sayıda sempozyum, panel, konferans ve yaz atölyesi organizasyonu gerçekleştirdi. Ayrıca Tübitak, Üniversite, Bakanlık gibi kamu kurumlarının desteklediği mekânsal ölçekli çeşitli araştırma projelerinde yürütücü ve ekip üyesi olarak çalıştı. Erken Cumhuriyet Dönemi şehirciliğinin izlerinin tespiti ile ilgili Söke yaz atölyesi (2012) ve yine Erken Cumhuriyet Dönemi’nde rol alan yabancı plancı Lambert’in Eskişehir ve Trabzon şehirlerindeki planlama çalışmaları konulu bilimsel araştırma projelerinde ekip yürütücüsü olarak çalıştı (2016-2020). Ekip olarak katıldığı Cumalıkızık Köyü (2007), Kartal Meydanı (1993) fikir projesi yarışmalarında birincilik ödülleri ve Uluslararası Beyazıt Meydanı Kentsel Tasarım Proje Yarışması 1.aşama (1988) başarı ödülü aldı. 2005 yılından itibaren Fransa Grenoble Ulusal Mimarlık Okulu ile birlikte eğitim amaçlı atölye çalışması, 2012-2014’de Fransa ve İtalya üniversiteleri ile birlikte “Geçiş, Geçit, Pasajlar” konulu uluslararası IP projesi içinde yer aldı. Küçükçekmece İlçesi Kent Merkezi Ulusal Kentsel Tasarım Proje Yarışması Asli Jüri Üyeliği (2008), Zonguldak Lavuar Koruma Alanı ve Çevresi Koruma, Planlama, Kentsel Tasarım, Mimarlık ve Peyzaj Düzenleme Yarışması Jüri Başkanlığı (2010), Taşköprü Eski Cezaevi Alanının Düzenlenmesi Mimari ve Kentsel Tasarım Öğrenciler Arası Fikir Proje Yarışması Jüri Başkanlığı (2011), Ödemiş Belediyesi Kent Merkezi ve Yakın Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması Yedek Jüri Üyeliği (2012) yaptı. Kentsel tasarım, kentsel morfoloji, kamusal mekân, gecekondu ve kentsel arayüz konusunda ders vermekte ve lisansüstü tez danışmanlıkları sürdürmekte olup, akademik ilgi alanlarında çeşitli ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır. TMMOB Mimarlar Odası yönetim kurulu üyesi ve aynı odanın bir yayını olan Mimar.ist dergisi yayın kurulu üyesidir.

Kitapları:

Mekânsallık: Sanat Üretiminde Eşzamanlılık Durumu

3 AL 2 ÖDE!
Sepet0
Sepette Ürün Yok
Alışverişe Devam Et
0