Mehmet Kerem Özel
Lisans eğitimini 1995 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde bitirdi. “Dini Mimaride Merkez Kavramı” başlıklı yüksek lisansını 1998 yılında MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Bina Bilgisi Programı’nda tamamladı. “Tapınma Mekânının Çözümlenmesinde bir Metod Önerisi olarak ‘Yol Kurgusu’ ve “Sinan Dönemi Osmanlı Şehir Külliyeleri Örneği” başlıklı doktora çalışmasını 2004 yılında MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Bina Bilgisi Programı’nda tamamlayarak Doktor ünvanı aldı. 1998 yılında aynı üniversitenin Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Bilim Dalı kürsüsüne araştırma görevlisi olarak girdi, 2017 yılında doçent oldu. Mimarlık alanında 1995 yılından beri yurt içinde ve yurt dışında çeşitli araştırma projelerine, atölye çalışmalarına ve ulusal-uluslararası mimari proje yarışmalarına katılıyor. 2005 yılında düzenlenen Antalya Kent Merkezi Doğu Garajı ve Halk Pazarı Alanı Düzenlemesi Ulusal Mimari Proje Yarışması’nda İkincilik Ödülü aldı. MSGSÜ BAP Birimi desteğiyle 2014-2017 yılları arasında “İstanbul - Beyoğlu’ndaki Tiyatro Mekânlarının Kültürel Materyalist Analizi” başlıklı iki aşamalı bir bilimsel araştırma projesi yürüttü. 1995’ten beri Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve 2013’ten beri Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Türkiye Şubesi üyesidir. Tapınma mekânları, şehitlik-anma mekânları, tiyatro mekânları ve Osmanlı mimarisi uzmanlık alanlarını oluşturuyor. Bu alanlardaki bildirilerini ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda, kongre ve sempozyumlarda sunmakta ve yine bu alanlardaki makalelerini ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde ve bölüm olarak kitaplarda yayınlıyor.

Kitapları:

Mekânsallık: Sanat Üretiminde Eşzamanlılık Durumu

İndirim!
0
    0
    Sepetiniz
    Sepetiniz Boş