Helen Caldicott
1938’de Avustralya’da doğan Helen Caldicott 1961’de Adelaide Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı oldu, Adalaide Çocuk Hastanesi’nde kistik fibroz kliniğini yönetti ve 1977-80 arasında Harvard Tıp Fakültesi’nde Pediatri bölümünde ders verdi. 1971’de Avustralya ve Yeni Zelanda’da Fransa’nın atmosferik nükleer denemelerine karşı bir mücadele başlattı. 1985’te Nobel ödülü alan Uluslararası Nükleere Karşı Hekimler Birliği’nin (International Physicians for the Prevention of Nuclear War - IPPNW) 1978’de kurulan ABD örgütü Sosyal Sorumluluk Sahibi Hekimler’in (Physicians for Social Responsibility - PSR) kurucularından olup 1983’e dek başkanlığını yürütmüştür. Kurucusu olduğu ve başkanlığını yaptığı diğer bazı kuruluşlar arasında Nükleeri Dondurun Seçmen Girişimi Kampanyası (1980), Nükleer Silahsızlanma için Kadın Eylemi (WAND, 1983), Radyasyon Hakkındaki Gerçekler için Ayağa Kalkın Vakfı (STAR, 1997), Nükleer Politikalar Araştırma Enstitüsü (2001) sayılabilir. If You Love This Planet (Bu Gezegeni Seviyorsan) başlıklı haftalık bir radyo programı hazırlayıp sunan, New York Times, Washington Post, Christian Science Monitor, Los Angeles Times, The Bulletin of the Atomic Scientists, Boston Globe, Life Magazine gibi gazete ve dergilerde yazıları yayımlanan Helen Caldicott’un yayımlanmış kitapları şunlardır: Missile Envy (Füze Hasedi, 1985); If You Love This Planet (Bu Gezegeni Seviyorsan, 1992); Nuclear Madness: What You Can Do, Revised Edition (Nükleer Çılgınlık: Ne Yapabilirsin, Düzeltilmiş Baskı, 1994); A Desperate Passion: An Autobiography (Umutsuz Bir Tutku: Bir Otobiyografi, 1996) The New Nuclear Danger, George W. Bush’s Military Industrial Complex (Yeni Nükleer Tehlike, George W. Bush’un Askeri Sınai Kompleksi, 2002) Nuclear Power Is Not the Answer (Nükleer Enerji Çözüm Değil, 2006 – Yeni İnsan Yayınevi, 2014); War In Heaven, with Craig Eisendrath (Gökyüzünde Savaş, Craig Eisendrath ile birlikte, 2007), If You Love This Planet, revised and updated (Bu Gezegeni Seviyorsan, düzeltilmiş ve güncellenmiş, 2009), Loving This Planet: Leading Thinkers Talk About How to Make a Better World (Gezegeni Sevmek: Önde Gelen Düşünürler Daha İyi Bir Dünyaya Nasıl Ulaşacağımızı Konuşuyor, 2012).

Kitapları:

Nükleer Enerji Çözüm Değil

3 AL 2 ÖDE!
Sepet0
Sepette Ürün Yok
Alışverişe Devam Et
0