İnci San
Ankara’da doğdu. 1955’de Ankara Kız Lisesi’ni, 1959’da DTCF Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. 1965’de aynı Fakülte’nin Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümünü bitirdi. 1965’de Ord. Prof. Suut Kemal Yetkin’in Sanat Tarihi asistanı olarak Hacettepe Üniversitesi’ne girdi. 1967’de Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne Güzel Sanatlar Eğitimi asistanı olarak girdi. 1971’de Yüksek Lisans çalışmalarını tamamladı. 1974’de “Sanatsal Yaratma ve Çocukta Yaratıcılık” başlıklı tezi ile Doktor unvanını aldı.1977-1978 yılında Federal Almanya’nın Stuttgart kentinde sanat eğitimi ve pedagojisi alanında çalışmalarını yoğunlaştırdı. 1981’de “Sanat Eğitimi Kuramları” adlı tezi ile Sanat Tarihi ve Estetik doçenti ünvanını kazandı. 1978 ve 1979 yıllarında Kültür Bakanlığı Çocuk Yayınları Danışma Kurulu’nda, 1983-1986 yıllarında da aynı Bakanlığın Sanat Eserleri Yayın Kurulu’nda çalıştı. 1974 yılından 2000 yılına kadar lisans düzeyinde; Türk Sanatı, Yaratıcılık ve Sanat Sorunları, Sanat ve Eğitim, Sanat Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Yaratıcı Eğitim vb. dersleri vermiş, lisansüstü düzeyde ise; 20. yy. Sanat Akımları, Sanat Eğitimi Kuramları, Eğitimde Yaratıcı Drama, Sanatta Üslup Sorunu, Sanat ve İletişim, Bauhaus, Sanat ve Kültür Sorunları, Sanata Psikolojik Yaklaşımlar gibi dersleri verdi. 1982 yılından kendi isteğiyle emekliye ayrıldığı 2000 yılına kadar Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığını yürüttü. 1985 -1987 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin kuruluşunda çalıştı, dersler verdi. 1988 yılında Profesörlüğe yükseltildi. 1989 yılında ASSITEJ (Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği) Türkiye Merkezi’ni, 1990 yılında Çağdaş Drama Derneği(ÇDD)’ni kurdu. Halen bu derneğin onursal başkanıdır. 1997 yılında Sanat Eğitimcileri Derneği(SEDER)’ni kurdu, uzun bir süre başkanlığını yaptı ve halen onursal başkanıdır. 2000 yılında kurulan Çocuk Müzeleri Derneği’nin yönetiminde yer aldı. 1994-1996 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yabancı Dil Öğretimi Anabilim Dalı Başkanlığını da yürüttü. 2000 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. İnci San Türkiye’de, Almanya’da ve İngiltere’de, Sanat Eğitimi, Sanat ve Kültür, Eğitimde Drama gibi konularda pek çok konferans, seminer ve açık oturuma katıldı.Alman Kültür Derneği ve The British Council ile ortak seminerler düzenledi. ASSITEJ, ÇDD, SEDER’le birlikte Ankara Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Eğitim Derneği, Ulusal Eğitim Derneği, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı, Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu üyesidir. Çok iyi Almanca, iyi derecede İngilizce ve orta derecede Fransızca bilmektedir. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun San ile evli olup, bir kızı ve iki torunu vardır.

Kitapları:

Sanatlar, Eğitim ve Kültür: Sanatlar Eğitimi

3 AL 2 ÖDE!

Yaratıcı Drama ve Müze

3 AL 2 ÖDE!

Çocuk ve Sanat

3 AL 2 ÖDE!

Sanata Tarihsel ve Kültürel Yaklaşımlar

3 AL 2 ÖDE!
Sepet0
Sepette Ürün Yok
Alışverişe Devam Et
0