Rudolf Steiner
Rudolf Steiner 27 Şubat 1861’de Avusturya Macaristan İmparatorluğu topraklarında, Macar-Hırvat sınırındaki Kraljevec kasabasında doğdu. Ortaokul ve lise yıllarında geometriye, müziğe, resim ve klasik dillere büyük ilgi duydu. 1879 yılında takdirle liseden mezun oldu ve Viyana Teknik Üniversitesinde matematik, kimya, fizik, botanik gibi fen bilimleri okumaya başladı. 18 yaşındayken, taşrada şifalı bitkiler toplayıp Viyana’ya getirip eczanelere satan birisiyle tanıştı ve ondan botanik, şifalı bitkileri toplama, kurutma, işleme yöntemleri hakkında ve doğal yoldan iyileştirilebilen hastalıklar hakkında çok şey öğrendi. Eğitimini finanse etmek için 1884’den 1890’a kadar Viyana’da ev öğretmeni olarak çalıştı ve bu deneyimi daha sonra pedagoji ve şifalı pedagoji düşüncelerini geliştirmesinde yardımcı oldu.Rostock Üniversitesinde felsefe doktorasını verdi. Tez konusu, “Fichte’nin Bilim Felsefesi Bağlamında Bilgi Kuramının Ana Sorunsalı. Felsefi Bilincin Kendi Kendini Kavrayışına Giriş” oldu. Daha sonra bunu “Gerçek ve Bilim” adıyla genişleterek bastırdı. Hemen sonra 1892’de başyapıtı olan “Özgürlüğün Felsefesi”ni yazdı. Nietzsche-Arşivi’nde çalıştı ve “Nietzsche, Zamanına Karşı Bir Savaşçı” adındaki kitabını yayınlandı.Gençliğini o dönemin etkileri içinde geçiren Rudolf Steiner 1897’de 36 yaşında Berlin’e gitti. “Goethe’nin Dünya Görüşü” adlı kitabı yazdı. Berlin’de çeşitli edebiyat dergileri çıkardı. 1907 yılında eğitimle ilgili ilk kitabı “Tinbilim Açısından Çocuk Eğitimi”ni yayınladı. Çocuğun yedişer yıllık dönemlerde gelişerek, istek ile irade, duyumsama ve düşünmeye tekabül eden üçlü yapısının 21 yaşında erginliğe eriştiğini, sonra özgür bir insan olarak hayata atılabileceğini yazdı.Daha sonra akılcılık ile entelektüel görüşün egemen olduğu Berlin’den sanatın egemen olduğu Münich’e geçti. Üç mistik oyun yazdı ve sahneledi. Çeşitli konferanslar verdi. Ruhsal yaşamın tinsel gerçeklikle sağlık kazanması amacıyla, aynı zamanda sanat, tinbilim ve toplumsal bir itici güç olarak Antroposofi’yi kurdu. 1914’de eşi olan Marie von Sievers ile yaptığı çalışmalarda, tinsel yasalara dayanarak söz ve sesi hareketlerle birleştiren tinsel gerçekliğin ifadesi olan Euritmi’yi geliştirdi.İsviçre’de Basel yakınlarındaki Dornach kasabasında kendisine armağan edilen bir arsada 1913 yılında öncelikle ruhsal-tinsel araştırmalara yönelik ve Johann Wolfgang von Goethe’nin doğa bilim, fen bilim ve tinbilim çalışmalarına, aynı zamanda da kadim bilimlere dayanan Goetheanum adı verilen, içinde yapılanların ruhunu yansıtmayı amaçlayan özgün mimaride ahşap yapıları kurdu. Burası daha sonra bir meczup tarafından yakıldı. Sonradan yapılan yeni beton bina, artık Tinbilim Eğitimi verilen bir üniversiteye dönüştü.1919 yılında işçilerine eğitim vermek isteyen tütün fabrikası “Waldorf-Astoria”nın yöneticisi Emil Molt, Steiner’i ders vermek üzere Stuttgart’a çağırdı. Burada verdiği dersler ve eğitim hakkındaki düşünceleri, daha sonra dünya çapında bir eğitim hareketi olan Waldorf Pedagojisi’nin temelini oluşturdu 1922’de “Eğitim ve Toplumsal Yaşamda Manevi Değerler” konusunda ders vermeye Oxford’a çağrıldı. Dünyanın çeşitli ülkelerinde sayısız Waldorf Okulları açılmasına önayak oldu.Rudolf Steiner’in tarım, tıp, matematik, fizik, bitki bilim, eğitim, tiyatro, şifalı pedagoji, bireysel gelişim, din ve sosyal bilimler gibi hayatın çeşitli alanlarında 300 kadar yapıtı ve çeşitli ülkelerde verdiği binlerce konferansı bulunmaktadır. 30 Mart 1925 tarihinde gözlerini kapadığında, arkasında dünya çapında gittikçe büyüyen güçlü bir organizasyon ile insan bilgeliğini seven ve geliştirmeye çalışan etik bireylerden oluşan yandaş topluluğunu bıraktı.

Kitapları:

Çocuk Eğitimi ve İnsanın On İki Duyusu

3 AL 2 ÖDE!
Sepet0
Sepette Ürün Yok
Alışverişe Devam Et
0