Saadet Tuğçe Tezer
Yüksek Şehir Plancısı, 2014 yılından beri çalıştığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde Dr. Araştırma Görevlisi. Akademik ilgi alanları olan şehircilik, yerleşme tarihi, kentsel morfoloji, tarihsel coğrafya ve arkeoloji üzerine seminer, bildiri, makale ve kitap bölümleri bulunuyor. Çeşitli dergi ve gazetelerde, kent ve yerleşme tarihine ilişkin farklı kitaplarda yazıları yayınlandı. Türkiye’de ve yurtdışında çok sayıda atölye çalışmasında, seminer ve çalıştayda katılımcı ya da organizasyon ekibi üyesi olarak bulundu. Gazi Üniversitesi’nde başlayıp Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde Bölüm Birincisi olarak tamamladığı lisans eğitimini yine YTÜ’de başlayarak Viyana Teknik Üniversitesi’nde devam ettirdiği yüksek lisans eğitimi izledi. Lisans tezinde Haydarpaşa Gar ve Liman Alanı’nın dönüşümü (2010), Yüksek Lisans tezinde Floransa kent biçiminin köprüler etkisinde değişimi (2013) üzerine çalıştıktan sonra, “Yerleşme Tarihi Çalışmaları İçin Bir Çerçeve: Antakya Örneği” başlıklı Doktora tezini 2019 yılında tamamladı. MSGSÜ’de şehir planlama, arkeolojik alanlar, yerleşme tarihine ilişkin farklı araştırma projelerinde “araştırmacı” olarak yer aldı. Halen MSGSÜ Mimarlık Fakültesi’nin hakemli dergisi “Tasarım + Kuram” ve “International Journal of Education in Architecture and Design” uluslararası hakemli dergisinin editör ekibinde yer almaktadır. Kentlere ve yerleşme tarihine ilişkin çalışmalarının dışında eskiz ve suluboya, özel ilgi alanlarını oluşturuyor.

Kitapları:

Mekânsallık: Sanat Üretiminde Eşzamanlılık Durumu

3 AL 2 ÖDE!
Sepet0
Sepette Ürün Yok
Alışverişe Devam Et
0