3 AL 2 ÖDE!

 63,00

Favorilerime Ekle
Favorilerime Ekle
Zer
Kategoriler: , Etiketler:

Zer

Zer, Kazım Öz’ün yol hi­kâ­ye­le­ri­ne ye­ni­si­ni ek­le­di­ği, yolda ol­ma­nın as­lın­da ha­ya­tın en bi­rin­ci var olma şart­la­rın­dan biri ol­du­ğu­nu gös­ter­di­ği 2017 ya­pı­mı fil­mi­dir. Gös­te­ri­me gir­di­ğin­de büyük se­yir­ci il­gi­si ile kar­şı­lan­mış ve ara­la­rın­da Mann­he­im-He­idel­berg, GOA ve Edin­burgh Film Fes­ti­va­li’nin de ol­du­ğu dün­ya­ca ünlü büyük fes­ti­val­ler­de gös­te­ril­miş ve bir­çok ödül­le dön­müş­tür.

 

Kategoriler: , Etiketler:

Hiç bil­me­di­ği­miz bir dilde duy­du­ğu­muz bir şarkı bizi ne kadar et­ki­le­ye­bi­lir, ha­ya­tı­mı­zın akı­şı­nı ne de­re­ce de­ğiş­ti­re­bi­lir?
Jan bü­yü­kan­ne­si­nin ölüm dö­şe­ğin­de ken­di­si­ne söy­le­di­ği şar­kı­nın izini sü­rer­ken, ha­ya­tın­da bil­di­ği­ni san­dı­ğı ger­çek­le­ri sor­gu­la­ya­ca­ğı­nı bil­mi­yor­du. Jan Zer şar­kı­sı­nı ilk duy­du­ğun­da doğa ile müt­hiş uyuma sahip bir kül­tür, saklı kal­mış bir tarih ve ya­şan­ma­mış ka­di­fe bir aşkın izin­den gi­de­ce­ği­ni bil­me­den, şar­kı­nın pe­şi­ne düştü. Bu yolda Der­sim’i, eşsiz do­ğa­sı­nı ve kadim kül­tü­rü­nü geç­miş­te ya­şa­nan büyük kı­yım­la­rın in­san­la­rı ha­ya­ta nasıl bağ­la­dı­ğı­nı gördü.

Zer, Kazım Öz’ün yol hi­kâ­ye­le­ri­ne ye­ni­si­ni ek­le­di­ği, yolda ol­ma­nın as­lın­da ha­ya­tın en bi­rin­ci var olma şart­la­rın­dan biri ol­du­ğu­nu gös­ter­di­ği 2017 ya­pı­mı fil­mi­dir. Gös­te­ri­me gir­di­ğin­de büyük se­yir­ci il­gi­si ile kar­şı­lan­mış ve ara­la­rın­da Mann­he­im-He­idel­berg, GOA ve Edin­burgh Film Fes­ti­va­li’nin de ol­du­ğu dün­ya­ca ünlü büyük fes­ti­val­ler­de gös­te­ril­miş ve bir­çok ödül­le dön­müş­tür.

Ek bilgi

Boyutlar11,5 × 18,5 cm
KategoriSanat
YazarKazım Öz
Sayfa Sayısı88
Yıl2018
ISBN978-605-5895-54-9

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Sepet0
Sepette Ürün Yok
Alışverişe Devam Et
0